Uitzendkracht? Verlies je premie niet uit het oog!

01/09/2023 | FR / NL

Heb je tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 genoeg dagen als uitzendkracht gewerkt, dan krijg je een attest van het sociaal fonds, voor een eindejaarspremie vanaf 1 december:

  • 65 dagen of 494 uren als uitzendkracht kunnen bewijzen tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023.
  • in afwijking van de regel van 65 dagen of 494 uren hebben de uitzendkrachten die tijdens de referteperiode in vaste dienst treden bij de gebruiker waarbij zij onmiddellijk daarvoor als uitzendkracht waren tewerkgesteld, recht op een eindejaarspremie als zij in deze referteperiode minstens 60 dagen of 456 uren tellen.
  • Max. 5 dagen economische werkloosheid worden automatisch gelijkgesteld.

DIT DOCUMENT IS KOSTBAAR EN IS VEEL GELD WAARD !!!

GELIEVE UW PREMIE (HET ORIGINELE DOCUMENT) INGEVULD EN ONDERTEKEND TE OVERHANDIGEN BINNEN ONZE BEROEPSCENTRALE BBTK ROUPPEPLEIN 3 TE 1000 BRUSSEL (en niet in een antenne van het ABVV Brussel).

Uw antenne van het ABVV Brussel betaalt immers werkloosheidsuitkeringen en geen eindejaarspremies voor uitzendkrachten.

U mag uw formulier voor de eindejaarspremie eveneens afgeven in onze antennes van Halle en Vilvoorde:

Meiboom 4                                            
1500 HALLE    

Maandag en donderdag  van 8.30 u. tot 12.00                                       

Mechelsestraat 6, 1ste verdieping
1800 VILVOORDE

Van maandag tot donderdag van 8.30 u. tot 12.00 

OPGELET:

ð  Een kopie of scan is niet toestaan voor de betaling van de eindejaarspremie.

ð  Indien U het document verloren bent, zal U pas vanaf 1  maart 2024  een duplicaat kunnen aanvragen bij het Fonds voor de Uitzendkrachten.

ð  Buiten de openingsuren is er een EXTERNE BRIEVENBUS ter beschikking om uw premieformulier in te dienen. 


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11