candidate.card.title

candidate.card.description

Het Comité voor preventie en bescherming op het werk

01/01/2020 | FR / NL

Er moet een CPBW worden opgericht in elke onderneming met minstens 50 werknemers. Het CPBW:

• zorgt voor de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers;

• staat in voor de preventie van arbeidsongevallen;

• controleert de arbeidsgeneeskundige dienst, enz.

Het CPBW houdt zich ook bezig met het controleren van het arbeidsklimaat, zorgt ervoor dat er voldoende en kwaliteitsvolle beschermingsmiddelen (veiligheidskledij, -bril, ergonomisch werkmateriaal, enz.) beschikbaar zijn en onderzoekt de individuele klachten omtrent veiligheid en welzijn.

(Man/Vrouw: alle verwijzingen naar personen en functies hebben uiteraard op zowel mannen als vrouwen betrekking).
 


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11