candidate.card.title

candidate.card.description

De Ondernemingsraad

01/01/2020 | FR / NL

DE OR (ONDERNEMINGSRAAD)

Er moet een Ondernemingsraad worden opgericht in elk bedrijf dat ten minste 100 werknemers telt. Dit orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgever. De OR:

• ontvangt alle informatie en wordt geraadpleegd over de economische en financiële situatie van de onderneming en over de tewerkstelling;

• stelt het arbeidsreglement op en wijzigt dit;

• beheert de sociale werken van het bedrijf;

• bespreekt alles wat te maken heeft met het leven binnen het bedrijf, de arbeidsvoorwaarden, de vakantiedagen, de invoering van nieuwe technologieën, de criteria voor ontslag enz.

• controleert de naleving van de sociale wetgeving en de cao’s, enz.


 


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11