Orthopedische technologieën | Alles over je syndicale premie!

08/02/2024

Elke maand betaal je een bijdrage aan de BBTK zodat wij je rechten zouden verdedigen. Als wederdienst kan je als werknemer jaarlijks een sociaal voordeel ontvangen, de zogenaamde syndicale premie. Hieronder vind je alle informatie over jouw syndicale premie.

Je rechten Diensten - pc 200 (APCB)

31/12/2023

Pc 200 is het aanvullend paritair comité van de bedienden (APCB). Ongeveer een kwart van de bedrijven van de privésector en van de bedienden van België bevinden zich in pc 200. Dit maakt hiervan het grootste en meest diverse pc van het land!

contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11