Reiskosten

08/01/2024

De genoemde bedragen zijn minimumbedragen. De cao’s kunnen voorzien in hogere terugbetalingen dan de wettelijke bepalingen ter zake. Voor meer info kan je terecht bij je BBTK-afgevaardigde of je gewestelijke afdeling.

contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11