De strijd tegen kinderarmoede: Samen sterk voor elk kind

18/10/2023 | FR / NL

De strijd tegen kinderarmoede: Samen sterk voor elk kind

Op 17 oktober is het Werelddag voor verzet tegen armoede. Ook in ons land kreeg deze dag aandacht. Een dag die, helaas, nog steeds broodnodig is. In ons eigen land zijn de cijfers schrikbarend hoog: 12,8% van de kinderen in België leeft in armoede. 43.000 kinderen groeien op in extreme armoede. 

In Brussel en delen van de rand zijn de percentages nog hoger. De Koning Boudewijn Stichting publiceerde vandaag de resultaten van een nieuwe studie: 21 procent van de Brusselse kinderen groeit hier op in materiele armoede. In Vilvoorde werd 15,3% van de kinderen in 2021 in een kansarm gezin geboren, zo lezen we in de Stadsmonitor van Vlaanderen.

Opgroeien in armoede

Als je opgroeit in armoede, dan word je bestolen: van jouw jeugd, gezondheid, basiscomfort, van kansen en een gelijkwaardige toekomst, van de kans om kind te kunnen zijn zonder zorgen. De studie van de Koning Boudewijn Stichting toont het opnieuw aan: een kind in armoede heeft drie keer meer kans om niet gezond te zijn. Vooral gezinnen met een alleenstaande moeder hebben een grote kans om in armoede te vallen. Die ligt maar liefst vier keer hoger. 

Het is de verantwoordelijkheid van elk van ons om de strijd tegen armoede en zeker tegen kinderarmoede elke dag te voeren. Een sterk sociaal beleid is hierbij onontbeerlijk. Uit de studie blijkt het duidelijk: de landen die het goed doen, zetten op beleidsmatig niveau in op bescherming en ondersteuning van de meest kwetsbaren. 

BBTK-SETCa BHV strijdt tegen armoede

Ook BBTK-SETCa BHV strijdt tegen (kinder-)armoede. De strijd tegen armoede ligt aan de grondslag van onze ontstaansgeschiedenis. Streven naar sociale gelijkheid zit in ons DNA. Elke dag zetten we  ons in voor eerlijke, hogere en rechtvaardige brutolonen, sociale bescherming en arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan het verminderen van inkomensongelijkheid en het verlichten van armoede. 

We streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en een waardig inkomen verdient. Daarnaast benadrukken we het belang van sociale voorzieningen, zoals het OCMW, en roepen we op tot voldoende financiering en ondersteuning om mensen in nood te helpen.

Een sterke sociale zekerheid is een absolute noodzaak, omdat het de zwaksten in de samenleving ondersteunt door financiële steun en effectieve zorg. Maar ons socialezekerheidsstelsel ligt onder vuur. De meeste basisuitkeringen (sociale minima) liggen al jaren onder de armoedegrens. 

De cijfers drukken ons nog eens met de neus op de feiten: we zijn er nog niet. We mogen dit niet aanvaarden als zijnde normaal. Elk kind verdient een waardige jeugd met eerlijke kansen. Laat ons hier, zowel als burgers en syndicalisten, samen naar streven. Laten we het nooit vergeten: Samen sterk. Ook in de strijd tegen kinderarmoede. 


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11